Information

Inloggning kan ej ske just nu, p.g.a. underhåll av systemet. Vänligen försök igen om en stund.

Systemet beräknas vara tillgängligt kl

För mer information eller frågor, vänd dig till någon av följande personer.

Login can not be made due to maintenance of the system. Please try again later.

The system is expected to be available at

For more information or other questions, contact any of the following persons.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 010-125 10 10